ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

βηματοδότης
Τι είναι ο βηματοδότης;

Ο βηματοδότης είναι ένα εμφυτεύσιμο σύστημα θεραπείας αργών καρδιακών αρρυθμιών απειλητικών για την υγεία και τη ζωή του ασθενούς. Αποτελείται από μια συσκευή και ηλεκτρόδια (καλώδια). Ο  αριθμός και το είδος των καλωδίων εξαρτάται από την πάθηση που σκοπεύουμε να θεραπεύσουμε, την γενική κατάσταση του ασθενούς, αλλά και επιμέρους παθολογικά στοιχεία που μπορεί να συνοδεύουν την κυρίως πάθηση.

Βηματοδότης: Πώς γίνεται η εμφύτευση;

Υπό συνθήκες τοπικής αναισθησίας πραγματοποιούμε μια μικρή τομή στο θώρακα, εσωτερικά του ώμου και κάτω από την κλείδα. Ακολούθως σχηματίζουμε στον υποδόριο ιστό τη θήκη (την τσέπη) που θα φιλοξενήσει το βηματοδότη. Το επόμενο και πολύ σημαντικό βήμα είναι η εισαγωγή στο φλεβικό σύστημα των ηλεκτροδίων που θα συνδεθούν με την καρδιά. Αφού το βήμα αυτό ολοκληρωθεί τα ηλεκτρόδια ελέγχονται, σταθεροποιούνται και συνδέονται με τη συσκευή. Σε αυτό το στάδιο το σύστημα είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία. Εν συνεχεία, κρύβουμε τη συσκευή του βηματοδότη στη θήκη που προπαρασκευάσαμε και την κλείνουμε με τα γνωστά σε όλους ράμματα.

Ποιοι χρειάζονται βηματοδότη;

Η φυσιολογική καρδιά λειτουργεί χάρη σε κάποια εξειδικευμένα κύτταρα που παράγουν τον ηλεκτρικό παλμό. Ο ηλεκτρικός αυτός παλμός διανέμεται σε όλο το μυοκάρδιο. Το βιολογικό, ηλεκτρικό αυτό σύστημα μερικές φορές ενδέχεται να δυσλειτουργεί με διάφορους τρόπους προκαλώντας παθολογική βραδυκαρδία. Το αποτέλεσμα είναι μια ευρεία παλέτα συμπτωμάτων που εκτείνονται από τα πιο  απλά όπως ζάλη, αδυναμία και δύσπνοια ως και τα πιο θορυβώδη, όπως συγκοπτικά επεισόδια  (με ή χωρίς τραυματισμό) ή και την απώλεια της ζωής.

Αμφικοιλιακοί βηματοδότες: Τι είναι;

Μια ιδιαίτερη και πιο σύγχρονη μορφή βηματοδοτών είναι οι αμφικοιλιακοί βηματοδότες. Οι αμφικοιλιακοί βηματοδότες προορίζονται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Επίσης,  μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για τη θεραπεία της βραδυκαρδίας που μπορεί να συνυπάρχει, όταν ο ασθενής βρίσκεται ήδη στη μέγιστη φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να δεχθεί, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο καρδιογράφημα και παραμένει συμπτωματικός.

Η διαδικασία είναι επώδυνη;

Η διαδικασία λαμβάνει χώρα υπό τοπική αναισθησία. Αυτό στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι αρκετό, ώστε η διαδικασία να κυλήσει ανώδυνα για τον ασθενή. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις η συμβολή του αναισθησιολόγου ενδέχεται όχι μόνο να είναι επιθυμητή, αλλά και επιβεβλημένη.

Πρέπει να εισαχθώ στο νοσοκομείο;

Η εισαγωγή στο νοσοκομείο για μια ημέρα είναι επιβεβλημένη. Αυτό μεγιστοποιεί την ασφάλεια της διαδικασίας, αφού ο ασθενής τις πρώτες ώρες πριν και μετά την επέμβαση θα λάβει αντιβίωση και θα είναι υπό παρακολούθηση. Η θήκη του βηματοδότη θα επανελεγχθεί, θα γίνει η αλλαγή του τραύματος και τέλος η συσκευή θα υποβληθεί από τον επεμβατικό καρδιολόγο στον πρώτο της έλεγχο και ρύθμιση μετά την εμφύτευση.

Ο βηματοδότης πρέπει να επανελεγχθεί;

Ναι. Ο βηματοδότης πρέπει να ελέγχεται σε τακτική βάση και οι ρυθμίσεις του να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Ιδανικά ο βηματοδότης θα πρέπει να ελέγχεται ανά εξάμηνο. Ο έλεγχος και η ρύθμιση της συσκευής πραγματοποιείται συνήθως στο ιατρείο ή και στο σπίτι του ασθενούς.  Όταν τίθεται πρόβλημα μετακίνησης του ασθενούς, ο έλεγχος γίνεται με τη βοήθεια ειδικού φορητού εξοπλισμού (προγραμματιστής).

Συμπερασματικά

Η εμφύτευση ενός βηματοδότη είναι μια επεμβατική πράξη. Ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα της πρέπει να στοιχειοθετείται προσεκτικά. Όταν όμως η διάγνωση τεθεί και ο βηματοδότης είναι επιβεβλημένος,  η επιλογή της απαιτούμενης τεχνολογίας και των επιμέρους στοιχείων της διαδικασίας πρέπει να γίνουν με γνώμονα το μέγιστο προσδοκώμενο όφελος σε συνδυασμό με τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του ασθενούς.

O Καρδιολόγος-Αρρυθμιολόγος Σταύρος Καρανίκας έχει εξειδικευτεί στην εμφύτευση συσκευών καρδιακής βηματοδότησης και στην αποκατάσταση καρδιακών αρρυθμιών. Ο Δρ. Καρανίκας έχει διεξάγει πλήθος κλινικών μελετών και είναι μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας και της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρίας. Ο ιατρός βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την εμφύτευση βηματοδότη.