ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (TRIPLEX) ΚΑΡΔΙΑΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (TRIPLEX) ΚΑΡΔΙΑΣ

Τι είναι το trixplex καρδιάς;

Η υπερηχογραφία καρδιάς είναι ευρέως γνωστή ως υπέρηχος ή triplex καρδιάς. Αποτελεί την πιο προσιτή απεικονιστική εξέταση καρδιάς. Για τη διενέργεια της εξέτασης αυτής απαιτείται μια ειδικά κατασκευασμένη συσκευή υπερήχων με τον ηχοβολέα της.

Πώς γίνεται το triplex καρδιάς;

Ενώ η εξέταση αυτή απαιτεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και κατανόηση της καρδιακής λειτουργίας, η εκτέλεση της από την σκοπιά του ασθενούς είναι σχετικά απλή. Ο ασθενής ξαπλώνει σε αριστερή κατακεκλιμένη θέση και ο Ιατρός με τη βοήθεια του ηχοβολέα εξετάζει τον ασθενή. Η συσκευή εκπέμπει υπερήχους στο σώμα του εξεταζόμενου και αυτοί ανακλώνται από τις διάφορες ανατομικές δομές πίσω στη συσκευή. Ο υπολογιστής αναλύει και επεξεργάζεται την πληροφορία και με τη βοήθεια του λογισμικού τη μετατρέπει σε εικόνα. Η εικόνα αυτή μελετάται από τον Ιατρό και μέσα από αυτή μπορεί να αντλήσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ανατομία και τη λειτουργία της καρδιάς.

Το triplex καρδιάς είναι μια  εξέταση ανώδυνη και σύντομη. Ειδικότερα, μπορεί να διαρκέσει από 20 λεπτά έως μία ώρα και η διάρκειά της εξαρτάται από τα ευρήματα και την πολυπλοκότητα της μελέτης.

Τι πληροφορίες μπορεί να αποκαλύψει η υπερηχογραφία καρδιάς;

Ένα τεράστιο πλήθος πληροφοριών και μετρήσεων που είναι αδύνατον να συνοψίσει κανείς σε μια μόνο παράγραφο. Οι πληροφορίες είναι καταρχάς δομικές και αφορούν στην παρουσία ή μη κατασκευαστικών παραλλαγών στο σώμα της καρδιάς. Επίσης,  το υπερηχογράφημα καρδιάς δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία ή τη δυσλειτουργία του μυοκαρδίου ως σύνολο και των επιμέρους τμημάτων του.

Ο υπέρηχος καρδιάς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διερεύνησης των βαλβίδων και των παθήσεων τους. Ιδιαιτέρως χρήσιμη αποδεικνύεται η εξέταση αυτή και στην αξιολόγηση της ανατομίας της ανιούσης αορτής που είναι συχνά η περιοχή εντόπισης των ανευρυσμάτων. Η υπερηχογραφία αποτελεί τα μάτια του κλινικού Καρδιολόγου στο δύσκολο περιβάλλον της καρδιακής δομής και λειτουργίας.

Είναι επώδυνη;

Καθόλου. Ο υπέρηχος καρδιάς είναι απολύτως ανώδυνος. Είναι αναίμακτη ως μέθοδος και στερείται εντελώς ακτινοβολίας και παρενεργειών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η υπερηχογραφία καρδιάς απευθύνεται στους εξεταζόμενους των οποίων η κλινική αξιολόγηση, το καρδιογράφημα ή το ιστορικό τους θέτει την υποψία ύπαρξης καρδιακής νόσου. Τα συμπτώματα τα οποία ενδεχομένως υποδηλώνουν την ύπαρξη κάποιας καρδιακής νόσου είναι τα παρακάτω:

  • Πόνος στο στήθος
  • Δύσπνοια
  • Απώλεια αισθήσεων
  • Ταχυκαρδία
  • Πρησμένα πόδια (οιδήματα κάτω άκρων)

Είναι το αμεσότερο εργαλείο διάγνωσης, σταδιοποίησης αλλά και παρακολούθησης σε βάθος χρόνου πολλών εκ των καρδιοπαθειών.

Κάθε πότε πρέπει να πραγματοποιείται το triplex καρδιάς;

Το triplex καρδιάς, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται κατόπιν εμφάνισης συμπτωμάτων που ενδεχομένως υποδηλώνουν κάποια καρδιακή νόσο. Επιπροσθέτως, επί απουσίας καρδιαγγειακής νόσου καλό είναι άτομα που συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους να υποβάλλονται σε ένα υπέρηχο καρδιάς το οποίο επαναλαμβάνεται ανά πενταετία. Όσοι έχουν διαγνωσμένη νόσο είτε στους ίδιους είτε στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον τους (κληρονομικές παθήσεις) θα πρέπει να επαναλαμβάνουν την εξέταση αρκετά συχνότερα ανά ένα ή δύο έτη. Ο ρυθμός παρακολούθησης θα πρέπει να είναι εξατομικευμένος ανάλογα με την πάθηση, τη βαρύτητα και την εξέλιξη της. Τέλος, το triplex ενδείκνυται να πραγματοποιείται περιοδικά κάθε χρόνο σε αθλητές που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό.

Συμπερασματικά

Ο υπέρηχος (ή triplex) καρδιάς είναι μια προσιτή, απλή για τον ασθενή, ανώδυνη, αναίμακτη αλλά και πολύτιμη μέθοδος διάγνωσης και παρακολούθησης των παθήσεων της καρδιάς. Το triplex καρδιάς είναι η πρώτη και πιο προσβάσιμη απεικονιστική εξέταση που μας εξασφαλίζει ένα παράθυρο στη μελέτη της μυοκαρδιακής δομής και λειτουργίας. Αν αντιμετωπίζετε κάποια από τα παραπάνω συμπτώματα και θέλετε να προχωρήσετε άμεσα σε καρδιολογικό έλεγχο, επικοινωνήστε με τον εξαιρετικά έμπειρο Καρδιολόγο-Αρρυθμιολόγο Σταύρο Καρανίκα. Ο δρ. Καρανίκας έχει συμμετάσχει σε πολλές κλινικές μελέτες και έχει πραγματοποιήσει πολλές δημοσιεύσεις σχετικά με την παθολογία της καρδιάς. Όλα τα παραπάνω συνδυαστικά με τη μεγάλη εμπειρία του τον καθιστούν τον πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση των καρδιολογικών σας προβλημάτων.