ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (TRIPLEX) ΚΑΡΔΙΑΣ

Τι είναι;

Η υπερηχογραφία καρδιάς είναι ευρέως γνωστή ως υπέρηχος ή triplex. Αποτελεί την πιο προσιτή απεικονιστική εξέταση καρδιάς. Για τη διενέργεια της εξέτασης αυτής απαιτείται μια ειδικά κατασκευασμένη συσκευή υπερήχων με τον ηχοβολέα της.

Πως γίνεται;

Ενώ η εξέταση αυτή απαιτεί υψηλού επιπέδου γνώσεις και κατανόηση της καρδιακής λειτουργίας, η εκτέλεση της από την σκοπιά του ασθενούς είναι σχετικά απλή. Ο ασθενής ξαπλώνει σε αριστερή κατακεκλιμένη θέση και ο Ιατρός με τη βοήθεια του ηχοβολέα εξετάζει τον ασθενή. Η συσκευή εκπέμπει υπερήχους στο σώμα του εξεταζόμενου και αυτοί ανακλώνται από τις διάφορες ανατομικές δομές πίσω στη συσκευή. Ο υπολογιστής αναλύει και επεξεργάζεται την πληροφορία και με τη βοήθεια του λογισμικού τη μετατρέπει σε εικόνα.

Τι πληροφορίες μπορεί να αποκαλύψει η υπερηχογραφία καρδιάς;

Ένα τεράστιο πλήθος πληροφοριών και μετρήσεων που είναι αδύνατον να συνοψίσει κανείς σε μια μόνο παράγραφο. Οι πληροφορίες είναι καταρχάς δομικές και αφορούν στην παρουσία ή μη κατασκευαστικών παραλλαγών στο σώμα της καρδιάς. Πολύτιμες επίσης πληροφορίες λαμβάνουμε για τη λειτουργία ή τη δυσλειτουργία του μυοκαρδίου ως σύνολο αλλά και των επιμέρους τμημάτων του. Ο υπέρηχος καρδιάς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διερεύνησης των βαλβίδων και των παθήσεων τους. Ιδιαιτέρως χρήσιμη αποδεικνύεται η εξέταση αυτή και στην αξιολόγηση της ανατομίας της ανιούσης αορτής που είναι συχνά η περιοχή εντόπισης των ανευρυσμάτων. Η υπερηχογραφία αποτελεί τα μάτια του κλινικού Καρδιολόγου στο δύσκολο περιβάλλον της καρδιακής δομής και λειτουργίας.

Είναι επώδυνη;

Καθόλου. Ο υπέρηχος καρδιάς είναι απολύτως ανώδυνος. Είναι αναίμακτη ως μέθοδος και στερείται εντελώς ακτινοβολίας και παρενεργειών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η υπερηχογραφία καρδιάς απευθύνεται στους εξεταζόμενους των οποίων η κλινική αξιολόγηση, το καρδιογράφημα ή το ιστορικό τους θέτει την υποψία ύπαρξης καρδιακής νόσου. Είναι το αμεσότερο εργαλείο διάγνωσης, σταδιοποίησης αλλά και παρακολούθησης σε βάθος χρόνου πολλών εκ των καρδιοπαθειών.

Συμπερασματικά

Ο υπέρηχος (ή triplex) καρδιάς είναι μια προσιτή, απλή για τον ασθενή, ανώδυνη, αναίμακτη αλλά και πολύτιμη μέθοδος διάγνωσης και παρακολούθησης των παθήσεων της καρδιάς καθώς είναι η πρώτη και πιο προσιτή μέθοδος που μας εξασφαλίζει ένα παράθυρο στη μυοκαρδιακή δομή και λειτουργία.