HOLTER ΠΙΕΣΕΩΣ

holter pieseos

Τι είναι το Holter πιέσεως;

To Holter πιέσεως είναι μια συσκευή που θυμίζει έντονα το γνωστό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο. Όπως και το πιεσόμετρο, έτσι και το holter πιέσεως αποτελείται από μια συσκευή και μια περιχειρίδα. Η διαφορά έγκειται στο ότι το Holter πιέσεως, αφού τοποθετηθεί, μπορεί να πραγματοποιεί μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά μια ώρα) για είκοσι τέσσερις ώρες. Η 24ωρη καταγραφή που προσφέρει το holter πιέσεως μπορεί να δώσει σπουδαία ευρήματα στον καρδιολόγο για τη διάγνωση του προβλήματος μετρώντας τις διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης.

Πώς γίνεται η εξέταση ;

Ο Ιατρός τοποθετεί στο βραχίονα (μπράτσο) του ασθενούς σωστά την περιχειρίδα που έχει πρώτα συνδεθεί στη συσκευή. Εν συνεχεία, η καταγραφή ενεργοποιείται και η συσκευή ξεκινά να πραγματοποιεί μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης ανά μια ώρα. Η κεντρική μονάδα τοποθετείται σε ένα ειδικό τσαντάκι. Το τσαντάκι αυτό κρέμεται από το λαιμό με ιμάντα ή στηρίζεται στη ζώνη.

Την επόμενη ημέρα ο ασθενής επιστρέφει τη συσκευή από την οποία εξάγονται οι μετρήσεις και τα δεδομένα αναλύονται. Έτσι, προκύπτουν πολύτιμα στοιχεία για την συμπεριφορά της πίεσης σε κανονικές, ρεαλιστικές συνθήκες και όχι συνθήκες ιατρείου. Η αρτηριακή πίεση στο γραφείο του καρδιολόγου μπορεί να μην φανερώνει ανησυχητικές διακυμάνσεις που συμβαίνουν μέσα στη μέρα.

Γιατί Holter πιέσεως;

Το Holter πιέσεως υπερέχει σαφώς των μετρήσεων που γίνονται στο ιατρείο, νοσοκομείο ή στο φαρμακείο. Αυτό συμβαίνει διότι η αρτηριακή πίεση είναι μια ξεκάθαρα δυναμική παράμετρος, αφού η πίεση μας αλλάζει, επηρεάζεται και προσαρμόζεται συνεχώς. Οι μετρήσεις στις πραγματικές συνθήκες ζωής είναι πολύ σημαντικές για την αξιόπιστη διάγνωση της αρτηριακής πίεσης.

Η αύξηση των ελέγχων καθιστά την εξέταση πολύ πιο αντικειμενική και περιεκτική. Αυτό οφείλεται στο ότι παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την πίεση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά δεύτερον, μειώνει την πιθανότητα παραπλάνησης του Ιατρού και του ασθενούς από το σύνδρομο της λευκής μπλούζας. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί ασθενείς στο σπίτι έχουν πολύ καλύτερες τιμές αρτηριακής πίεσης από όταν επισκέπτονται το ιατρείο ή μια δομή υγείας. Ως εκ τούτου η διάγνωση της υπέρτασης και η χορήγηση θεραπείας  δεν είναι σωστό να βασιστεί σε μια μεμονωμένη μέτρηση ή κάποιες λίγες, τυχαίες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περιβάλλον ιατρείου ή τμήματος επειγόντων περιστατικών.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν ασθενείς που παρουσιάζουν υψηλότερες – χειρότερες τιμές αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της νύκτας. Το γεγονός αυτό θα αλλάξει τον τρόπο και το χρόνο χορήγησης της αγωγής όταν αυτή είναι απαραίτητη. Χωρίς το Holter ρυθμού η πληροφορία αυτή είναι καταδικασμένη να χαθεί καθώς είναι αδύνατον να μετρήσουμε την πίεση μας, ενώ κοιμόμαστε. Οι νυχτερινές καταγραφές της αρτηριακής πίεσης είναι εξαιρετικά σημαντικές, αφού ακραίες αλλαγές της αρτηριακής πίεσης τη νύχτα μπορεί να διαλάθουν τις προσοχής ενώ ενδέχεται να είναι ανησυχητικές.

Τι πρέπει να κάνει ο ασθενής στον οποίο έχει τοποθετηθεί  το Ηolter πιέσεως;

Ο ασθενής μπορεί να πραγματοποιεί τις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς κανένα περιορισμό όσο φορά τη συσκευή. Ο μόνος περιορισμός του είναι ότι δεν μπορεί να κάνει μπάνιο την ημέρα καταγραφής, αφού το Holter πιέσεως δεν είναι αδιάβροχο.

Συμπερασματικά

To Holter πιέσεως είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στη διερεύνηση και διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης. Θα βοηθήσει τον θεράποντα ιατρό να χορηγήσει το σωστό θεραπευτικό σχήμα με τη σωστή χρονική διάρθρωση. Το θεραπευτικό πλάνο θα εφαρμοστεί όχι σε όλους τους ασθενείς τυφλά, αλλά σε εκείνους που πραγματικά το έχουν ανάγκη και όταν το έχουν ανάγκη. Τέλος, το Holter πιέσεως θα βοηθήσει στην αποτελεσματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χορηγηθείσας φαρμακευτικής αγωγής.

O Καρδιολόγος-Αρρυθμιολόγος Σταύρος Καρανίκας ως Επιμελητής Καρδιολόγος στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας – εμφύτευσης βηματοδοτών και έχοντας εμπειρία στις μεγάλες καρδιολογικές κλινικές της χώρας και του εξωτερικού βρίσκεται στη διάθεσή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας και ο Δρ. Καρανίκας θα σας προτείνει την εφαρμογή της κατάλληλης συσκευής για τη μέτρηση της αρτηριακής σας πίεσης.