ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ, ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ