ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Εμφύτευση απινιδωτή
Τι είναι ο απινιδωτής;

Ο απινιδωτής είναι μια εμφυτεύσιμη συσκευή που μοιάζει σημαντικά με τον απλό βηματοδότη και αποτελείται από τη συσκευή και κάποια ηλεκτρόδια. Η ομοιότητά τους εντοπίζεται κυρίως εξωτερικά,  αλλά διαφέρει από αυτόν ως προς το μέγεθος, το λογισμικό και την εσωτερική του δομή. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο απινιδωτής διαφέρει και ως προς τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει. Ο απινιδωτής προορίζεται να θεραπεύσει κακοήθεις ταχυαρρυθμίες άμεσα απειλητικές για τη ζωή. Έτσι, οι ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου, είναι πιο ασφαλείς με την εμφύτευση απινιδωτή.

Η θεραπεία των αρρυθμιών αυτών περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά στην ταχεία βηματοδότηση ενώ το δεύτερο στη χορήγηση ηλεκτρικής διέγερσης (απινίδωσης). Με αυτόν τον τρόπο διακόπτεται ο φαύλος κύκλος μιας αρρυθμίας εξαιρετικά επικίνδυνης για τη ζωή του ασθενούς. Ο αριθμός και το είδος των ηλεκτροδίων του απινιδωτή μπορεί να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Η επιλογή αυτή εξατομικεύεται βάσει των ιατρικών προβλημάτων-ενδείξεων του κάθε ασθενούς και τις θεραπευτικές προκλήσεις που καλούμαστε να επιλύσουμε.

Πώς λειτουργεί ο απινιδωτής;

Ο απινιδωτής παρακολουθεί συνέχεια τη λειτουργία της καρδιάς του ασθενούς.  Έτσι, αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα την εκδήλωση κάποιας αρρυθμίας και παρεμβαίνει στοχεύοντας στη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της. Έτσι, ο απινιδωτής μπορεί να διαχειριστεί μια κοιλιακή ταχυκαρδία ή να αποτρέψει μια κοιλιακή μαρμαρυγή.

Εμφύτευση απινιδωτή: Πώς πραγματοποιείται;

Η χειρουργική τεχνική δεν διαφέρει σημαντικά από την εμφύτευση ενός απλού βηματοδότη. Υπό τοπική αναισθησία διενεργείται μια μικρή τομή στον θώρακα, εσωτερικά του ώμου και κάτω από την κλείδα. Αμέσως μετά δημιουργούμε κάτω από το δέρμα τη θήκη στην οποία θα τοποθετήσουμε αργότερα τη συσκευή.

Ακολούθως, πρέπει να εισαχθούν τα ηλεκτρόδια στο φλεβικό σύστημα δια μέσου του οποίου θα τα προωθήσουμε προς την καρδιά. Όταν το στάδιο αυτό ολοκληρωθεί, τα ηλεκτρόδια πρέπει να ελεγχθούν, να σταθεροποιηθούν και να συνδεθούν με τη συσκευή. Το απινιδωτικό ηλεκτρόδιο είναι ένα ειδικό ηλεκτρόδιο που τοποθετείται στη δεξιά κοιλία της καρδιάς. Ο απινιδωτής/βηματοδότης συνδεδεμένος πια με τα ειδικά ηλεκτρόδια τοποθετείται στην προσχηματισμένη θέση και το σημείο αυτό κλείνει και ασφαλίζεται με ράμματα.

Ποιοι χρειάζεται να υποβληθούν σε εμφύτευση απινιδωτή;

Απινιδωτή χρειάζονται οι ασθενείς που κινδυνεύουν από κακοήθεις αρρυθμίες που μπορεί να οδηγήσουν σε αιφνίδιο θάνατο. Η πρόληψη μπορεί να είναι πρωτογενής όταν δεν έχει καταγραφεί τέτοιο συμβάν αλλά η κατάσταση της καρδιάς του ασθενούς αυξάνει υπέρμετρα τον κίνδυνο ενός μελλοντικού τέτοιου συμβάντος ή δευτερογενής όταν έχει ήδη καταγραφεί επεισόδιο μιας κακοήθους αρρυθμίας.

Η επέμβαση είναι επώδυνη;

Ελάχιστα. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα υπό τοπική αναλγησία. Για τους περισσότερους ασθενείς αυτό επαρκεί αλλά ενίοτε σε ιδιαίτερα περιστατικά η συμβολή ενός αναισθησιολόγου ίσως να αποδειχθεί ιδιαιτέρως βοηθητική.

Πρέπει να εισαχθώ στο νοσοκομείο;

Ναι. Ο/Η ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για μια ημέρα. Στο διάστημα αυτό ο ασθενής παρακολουθείται, η συσκευή ελέγχεται και προγραμματίζεται. Η χορήγηση αντιβίωσης και η φροντίδα/έλεγχος του τραύματος από τον επεμβατικό καρδιολόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα.

 

Ο απινιδωτής πρέπει να επανελεγχθεί;

Τακτικά. Συστήνεται ο επανέλεγχος του απινιδωτή  μετά την εμφύτευση ανά έξι μήνες, ενώ έκτακτος επανέλεγχος διενεργείται, αν ο ασθενής αισθανθεί συμπτώματα που ίσως να σχετίζονται με αρρυθμιολογικό συμβάν. Κατά τον έλεγχο ελέγχεται η διάρκεια ζωής της συσκευής, ο απινιδωτής επαναρυθμίζεται εξατομικευμένα αναλόγως με τις ανάγκες του ασθενούς και βεβαίως ανακρίνουμε τη μνήμη του για τυχόν καταγραφές αρρυθμιών με τη βοήθεια του ειδικού προγραμματιστή (φορητός εξοπλισμός).

Συμπερασματικά για την εμφύτευση απινιδωτή

Οι απινιδωτές έχουν καθιερωθεί αρκετά χρόνια τώρα ως προληπτικό θεραπευτικό μέσο των αιφνίδιων κακοήθων αρρυθμιών. Όμως, η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει συστήματα ικανά για τις πιο δύσκολες διαγνώσεις, ώστε να αποδεικνύονται σωτήρια σε καταστάσεις που διαφορετικά θα είχαν δραματικά αποτελέσματα. Τέλος, η ανάγκη για σωστή διάγνωση και στοιχειοθέτηση της ένδειξης εμφύτευσης παραμένει ώστε τόσο η επιλογή των ασθενών που χρειάζονται πραγματικά αυτού του είδους την επέμβαση όσο και η επιλογή του κατάλληλου απινιδωτικού συστήματος να είναι ορθές. Ο  ειδικός Καρδιολόγος – Αρρυθμιολόγος Σταύρος Καρανίκας είναι μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας και της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρίας. Ο Δρ. Καρανίκας έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς πολλές εμφυτεύσεις απινιδωτή. Αν πάσχετε από αρρυθμίες, επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας για να λάβετε μια εξατομικευμένη διάγνωση σχετικά με τα καρδιολογικά σας προβλήματα.