ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη
Τι είναι ο αμφικοιλιακός βηματοδότης;

Ο αμφικοιλιακός βηματοδότης είναι η πιο σύνθετη μορφή εμφυτεύσιμης συσκευής καρδιακής βηματοδότησης. Όπως και οι απλοί βηματοδότες ή οι απινιδωτές αποτελούνται από τη συσκευή και τα ηλεκτρόδια.  Η διαφορά τους έγκειται στο ότι φέρουν ένα επιπλέον ηλεκτρόδιο (καλώδιο).

Αντιστοίχως το λειτουργικό λογισμικό τους, οι λειτουργικές τους δυνατότητες, η διαχείριση τους και η διαδικασία εμφύτευσης είναι σαφώς πολυπλοκότερα σε σύγκριση με τα συνήθη συστήματα καρδιακής βηματοδότησης. Η εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη (θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού) είναι η μέθοδος εκλογής για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που διαθέτουν όμως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη: Πώς πραγματοποιείται;

Η τεχνική εμφύτευσης ενός αμφικοιλιακού βηματοδότη είναι παρόμοια μεν, αλλά σίγουρα τεχνικά δυσκολότερη συγκριτικά με ένα απλούστερο βηματοδοτικό σύστημα. Χορηγείται τοπική αναισθησία και κάνουμε μικρή τομή στο θώρακα, εσωτερικά του ώμου και κάτω από την κλείδα. Ακολούθως σχηματίζουμε στον υποδόριο ιστό τη θήκη (την τσέπη) που θα φιλοξενήσει το βηματοδότη.

Το επόμενο και πολύ σημαντικό βήμα είναι η εισαγωγή στο φλεβικό σύστημα των ηλεκτροδίων (ένα επιπλέον σε σχέση με τους απλούστερους βηματοδότες) που θα συνδεθούν με την καρδιά. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στη δεξιά κοιλία και στην αριστερή κοιλία διαμέσου του στεφανιαίου κόλπου. Αφού το βήμα αυτό ολοκληρωθεί τα ηλεκτρόδια ελέγχονται, σταθεροποιούνται και συνδέονται με τη συσκευή. Σε αυτό το στάδιο το σύστημα είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία. Εν συνεχεία, κρύβουμε τη συσκευή του βηματοδότη στη θήκη που προπαρασκευάσαμε και την κλείνουμε με τα γνωστά σε όλους ράμματα.

αμφικοιλιακός βηματοδότης;
Ηλεκτρόδια αμφικοιλιακού βηματοδότη-απινιδωτή
Ποιοι χρειάζονται εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη;

Κατά κύριο λόγο πρόκειται για τους ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι τέτοια που να επιβαρύνουν την καρδιακή λειτουργία και τα συμπτώματα, ακόμη και αν ο ασθενής παίρνει την ιδανική και μέγιστη για τον ίδιο φαρμακευτική αγωγή. Στους ασθενείς αυτούς το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς δυσλειτουργεί. Έτσι,  προκαλείται απώλεια της σύγχρονης λειτουργίας της αριστεράς και της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς, ενώ επιπρόσθετα ενδέχεται να υπάρχει απώλεια του διαδοχικού συγχρονισμού κόλπων-κοιλιών.

Ακριβώς επειδή ο αμφικοιλιακός βηματοδότης προορίζεται να διορθώσει μόνιμη και επιβαρυντική δυσλειτουργία του ερεθισματαγωγού (ηλεκτρικού) συστήματος της καρδιάς και να βελτιώσει μια ήδη πτωχή λειτουργικότητα, ο στόχος είναι η συσκευή να βηματοδοτεί όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε ο ασθενής πραγματικά να ωφεληθεί. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους απλούς βηματοδότες στους οποίους η τακτική και ένας από τους βασικότερους στόχους της ρύθμισής των είναι η όσο το δυνατόν μειωμένη λειτουργία τους.

Η διαδικασία της εμφύτευσης είναι επώδυνη; Υπάρχουν επιπλοκές;

Συνήθως η τοπική αναλγησία είναι αρκετή, ώστε η εμφύτευση να είναι σχεδόν απόλυτα ανώδυνη για τον ασθενή. Σε περιπτώσεις ασθενών με ιδιαίτερα επιβαρυμένη υγεία ή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η συμβολή του αναισθησιολόγου ενδέχεται όχι μόνο να είναι επιθυμητή, αλλά και επιβεβλημένη.

Οι επιπλοκές είναι αρκετά σπάνιες στα αμφικοιλιακά συστήματα. Εάν συμβούν, αφορούν συχνότερα στη μετακίνηση του ηλεκτροδίου (συνήθως της αριστερής κοιλίας) και στον ερεθισμό του αριστερού φρενικού νεύρου. Οι επιπλοκές αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, καθώς επαναφέρουν τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας.

Πρέπει να εισαχθώ στο νοσοκομείο για την εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη;

Η εισαγωγή στο νοσοκομείο για μια ημέρα επιβάλλεται. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο ασθενής θα λάβει ενδοφλέβια αντιμικροβιακή αγωγή και ότι την επόμενη ημέρα ο βηματοδότης θα επανελεγχθεί και θα ρυθμιστεί καταλλήλως. Μετά τον έλεγχο και αλλαγή του τραύματος ο ασθενής εξέρχεται με ασφάλεια πια από το νοσοκομείο. Τις πρώτες ημέρες ίσως εμφανιστεί πόνος στην περιοχή του τραύματος, ο οποίος αντιμετωπίζεται με ήπια παυσίπονα.

Ο βηματοδότης πρέπει να επανελεγχθεί;

Ναι. Ο βηματοδότης πρέπει να επανελέγχεται περιοδικά. Η μνήμη του βηματοδότη ανακρίνεται με τη βοήθεια ειδικής συσκευής και αντλούνται πολύτιμες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στη γενική κατάσταση του ασθενούς και στη λειτουργία του αμφικοιλιακού βηματοδότη. Αυτό επιτρέπει κάθε φορά την εξατομικευμένη ρύθμιση της συσκευής,  ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Ιδανικά ο βηματοδότης θα πρέπει να ελέγχεται ανά εξάμηνο. Ο έλεγχος της συσκευής και η ρύθμισή της δύναται να πραγματοποιηθεί είτε στο ιατρείο, είτε στο σπίτι του ασθενούς με τη βοήθεια της φορητής συσκευής ανάλυσης και προγραμματισμού.

Συμπερασματικά

Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση είναι μια διαδικασία επεμβατική. Επιπλέον, όπως και σε κάθε θεραπεία επεμβατικού χαρακτήρα ή μη, κάποιοι ασθενείς είναι κατάλληλοι και θα ωφεληθούν και κάποιοι όχι. Κατά συνέπεια έχει τεράστια σημασία η σωστή επιλογή των υποψήφιων ασθενών. Επίσης, είναι εξίσου σημαντική και η σωστή επιλογή του κατάλληλου βηματοδοτικού συστήματος. Τέλος, η εξέλιξη της τεχνολογίας εξασφαλίζει ότι άλλο ένα σημαντικό μέσο προστίθεται στη θεραπευτική μας φαρέτρα. Το μέσο αυτό που αφορά στην καρδιακή ανεπάρκεια δύναται να τροφοδοτεί με πολύτιμες πληροφορίες τον Καρδιολόγο για την πορεία της υγείας του ασθενούς.

Εάν αντιμετωπίζετε καρδιολογικά προβλήματα και θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη βηματοδότηση με αμφικοιλιακό βηματοδότη, απευθυνθείτε στον Καρδιολόγο-Αρρυθμιολόγο Σταύρο Καρανίκα. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.